Unknown-1
museum beeldhouwwerken LSD zeeland
-- studie ontwerp onder- en bovengrondse begraafplaatsen.

61060022
-- verbouw rouwcentrum rebel centuurbaan huizen.

-- verbouw kinderdagverblijf jamie almere.

60820020
-- nieuwbouw huisartsenpraktijk evertsenstraat amersfoort.

Kindopv.Roem. Padure 06 v